About Us

Naši zákazníci získávají výhradně výhody/benefity prostřednictvím našich záručních i pozáručních služeb. Naše IT řešení a služby jsou prověřeny mnohými obchodními partnery i státními firmami.

V OCC považujeme životní cyklus zařízení za klíčový proces a nabízíme komplexní management životního cyklu IT (IT lifecycle management), který umožňuje našim partnerům odhalit hodnotu v jejich nadbytečné nebo vyřazené výpočetní technice a komunikačních technologiích.

Abychom si udrželi dlouhodobou spolupráci s našimi partnery, v OCC jsme si vědomi, jak důležité jsou služby koncovým zákazníkům, společně s řešeními, které nabízíme.

  • Vytvoření nejefektivnějších řešení je:
  • klíčem k úspěchu v poskytování poprodejních služeb.
    • nejprve vytvoříme firemní řešení koncovému zákazníku.
    • poté jej potvrdíme, následně řešení uvedeme v platnost.
  • Krom toho, důsledkem neustálého procesu řešení nepřetržitě zlepšujeme.

OCC poskytuje řešení, díky kterým získáte v každé fázi IT životního cyklu maximální hodnotu IT vybavení – od instalace IT po recyklaci a vaše IT prostředí bude v souladu s vašimi cíli,
které chcete jako firma dosáhnout.

Proč si vybrat OCC?

1. Přístup zaměřený na zákazníka

Zaměřujeme se na zákazníka a na řešení, která jsou upravená na míru od konfigurace zařízení, až po dlouhodobé poskytování servisu/služeb.

2. Získané benefity/výhody

Našim firemním partnerům poskytujeme rozsáhlou znalost IT technologie, technickou podporu a údržbu, díky tomu vaše společnost je zabezpečená, což umožňuje stát se konkurenceschopným na trhu. snažíme se uspokojit potřeby našich zákazníků, v každém ohledu v rámci poskytovaných služeb.

3. Záruční a pozáruční služby

Poskytujeme informace ohledně služeb, které poskytujeme, pořádáme konzultace, prezentace, školení, ohledně technologií, užívání, implementace zařízení. Nabízíme technickou podporu technologií skrze Recovery Media, ovladače a software a obnovu dat. K dispozici jsou konzultace ohledně záručních požadavků, jejich řešení a předání reklamací.