IT Lifecycle management

Efektivní životní cyklus IT znamená získání maximální hodnoty IT zařízení

OCC poskytuje partnerům komplexní management životního cyklu IT (IT Lifecycle Management), komunikačních a datových zařízení; od vzniku potřeby a vytvoření designu, k pořízení či pronájmu, k údržbě a opravám, až po vyřažení a likvidaci.

Důležitá část IT cyklu je údržba IT zařízení, vrámci které se specializujeme na poprodejní podporu a logistiku náhradních dílů. Servisní centra nabízí servis IT zařízení v prvotřídní kvalitě: analýzu, diagnostiku, odstranění závady a opravy, datovou podporu a obnovu, zabezpečení a služby vzdáleného přístupu aj., během co nejkratší doby a za přívětivou cenu.

OCC se v rámci životního cyklu věnuje likvidací IT zařízení, která jsou příliš zastaralá, nefunkční nebo rozbitá, kdy nevhodnost jejich využívání a dalšího použití sníží na minimum. Během recyklace IT zařízení spolupracujeme s partnery, kteří se zabývají bezpečným odstraněním látek nalezených v IT zařízení, která jsou nebezpečná pro životní prostředí. Tato centra se specializují na recyklaci IT zařízení s maximálním dodržováním směrnic a zákonů, které nesmí být překročeny ani porušeny. Samozřejmostí je garance likvidace dat před recyklací proti zneužití citlivých firemních dat, dohled na odstranění nebezpečných dílů aj.