Řízení náhradních dílů

Logistika náhradních dílů

Je nutné se zabývat otázkou logistiky náhradních dílů, aby byla zajištěna jejich požadovaná dostupnost a výrazně snížen kapitál vázaný v jejich zásobách a zařízení; kdy je nezbytné najít rovnováhu mezi dostupností dílů, které jsou uskladněné, společně s finančními riziky, které plynou z nadměrného množství zařízení, která nelze dále používat, či jiným způsobem využívat.

OCC navrhuje a udržuje sítě pro náhradní díly sloužící k rychlému poskytování součástek zákazníkům; pomáhají předvídat a připravit se na požadavky trhu, je nutný neustálý přehled o tom, co je na skladě a co je v pohybu a strategie integrující management skladování, přepravy a oprav.

Vytváříme řešení, které přinese optimalizaci náhradních dílů, kdy se sníží množství skladových zásob, sníží se rizika chybějících náhradních dílů při poruše, zrychlí proces vyhledání a odběru náhradních dílů, zkrácení času na údržbu a odstranění poruch a pomáháme zpřehlednit efektivitu hospodaření s náhradními díly.

OCC se zabývá otázkou, jakým způsobem nejlépe zacházet s vrácenými a zastaralými zařízeními; jsme si vědomi, že nestačí pouze vytvořit úspěšný a efektivní dodavatelský řetězec z hlediska naplánování distribuce zařízení, ale také efektivními metodami řídit tato vrácená a dalším způsobem nevyužitelná zařízení. Cílená správa vrácených produktů přispívá k obnově hodnot a udržení kvalitních vztahů se zákazníky.