Recyklace IT

OCC v rámci svého konceptu služeb zabývajícím se životním cyklem IT zařízení, spolupracuje s obchodními partnery v souvislosti se zprostředkováním bezpečné likvidace vyřazených IT zařízení, kdy klade důraz na řešení s minimálním dopadem na životní prostředí. OCC patří mezi společnosti, které v rámci životního prostředí renovují, obnovují a zajišťují recyklaci zařízení, zatímco šetří klientům jejich finance. Počítače a další zařízení nejsou uvedena do provozu, ani se neprodávají jako nová zařízení, jelikož byla pronanajata např. firemním zákazníkům, či jako vystavené produkty, či byla z nějakého důvodu vrácena. Všechna tato zařízení jsou očištěna, certifikována a testována v našem servisním centru.

Naše planeta, naše zodpovědnost

OCC zajišťuje recyklaci IT zařízení, která jsou příliš zastaralá, nefunkční nebo rozbitá, z čehož pramení nevhodnost jejich využívání a dalšího použití.

Spolupracujeme s partnery, kteří se zabývají bezpečným odstraněním látek nalezených v IT zařízení, která jsou nebezpečná pro životní prostředí. Tato centra se specializují na recyklaci IT zařízení s maximálním dodržováním směrnic a zákonů, které nesmí být překročeny ani porušeny nejen v rámci nebezpečných odpadů.

OCC je schopné zajistit logistiku jakéhokoliv množství přebytečného IT vybavení, včetně služeb plynoucí s posouzením stávajícího zařízení, zda stále splňuje podmínky užití v daném IT prostředí. Zajišťujeme následný proces související s vyřazením zařízení, včetně jeho odpojení a případnou implementací nového vybavení podle potřeb a požadavků zákazníka.

Během recyklace IT zařízení dohlížíme na následující:

  • Garanci likvidace dat před recyklací proti zneužití citlivých firemních dat.
  • Dohled na odstranění nebezpečných dílů.

Jsme schopni našim zákazníkům předat potvrzení o recyklaci.

OCC umožňuje recyklaci IT zařízení za předpokladu, že patrneři, s kterými spolupracuje věnují dostatečnou pozornost etickému kodexu i při dalším prodeji, po dostatečném testování a s garancí plné funkčnosti.

shadow
shadow