IT Služby

Poskytované služby a vytvořená řešení vždy směřují k nalezení optimálního řešení/cesty k nejefektivnějšímu využití informačních technologií zákazníkem, vše je koncipováno podle požadavků a cílů zákazníka vzhledem k jeho možnostem a stavu informačních technologií; důraz je kladen na využití potenciálu v benefitech, které tvoří gro našich nadstandardních/kvalitních služeb.

  • OCC nabízí cenově dostupné opravy a odstraňování závad IT zařízení, včetně široké škály doplňkových služeb - zabezpečení, obnova dat, služby vzdáleného přístupu ad.

  • Technickou podporu zajišťujeme více kanály: telefonická podpora, email, on-line aplikace a online chat. V případě požadavků jsme schopni zajistit i podporu pomocí API do systémů podpora zákazníka.

Vždy existuje možnost, jak být lepší! V OCC uvidíte výsledek práce, nejen plané sliby!

Úspěch našich obchodních partnerů záleží na efektivním IT řešení, které vytvoříme společně v kombinaci s našimi záručními a pozáručními službami.

Péče o zákazníka

Věnujeme se prodejem, či pronájmem zařízení nejlepší kvality, především pak poskytujeme IT podporu a benefity v rámci našeho záručního a pozáručního servisu.

Servisní centrum

Jako prověřený servisní partner, poskytujeme zákazníkům nejen rychlou i přesnou diagnostiku zařízení a opravu, ale i renovaci produktů.

Pronájem Infrastruktury IaaS

Nabízíme služby v oblasti outsourcingu IT infrastruktury. Pronajímáme počítače, servery a kompletní IT infrastrukturu včetně zajištění vysoké dostupnosti IT technologií.

Recyklace IT

Zajišťujeme recyklaci a možnost dalšího prodeje IT zařízení, abychom snížili negativní dopad znečištění na životní prostředí.

Životní cyklus IT

Zaměřujeme se na životní cyklus IT, nacházíme řešení, jak řídit celý životní cyklus vašich IT, komunikačních a datových zařízení; od návrhu/konceptu, k pořízení, či pronájmu až po implementaci, údržbu, vyřažení a konečnou likvidaci.

Logistika náhradních dílů

V rámci efektivního fungování společnosti, je nezbytné najít rovnováhu mezi dostupností dílů, které jsou uskladněné, společně s finančními riziky, které plynou z nadbytečného množství zařízení a náhradních dílů, které nelze jiným způsobem využít.