IT Infrastruktura

Problematika IT infrastruktury je velmi rozsáhlá. Naši specialisté mají desítky let zkušeností s realizacemi infrastrukturních projektů od malých firem, až realizace rozsáhlých Geo-Clusterů a Cloudových center. Každý zákazník nepotřebuje vše. Naši specialisté analyzují vaše prostředí a navrhnout inovativní a přitom ekonomické řešení vaši infrastruktury. Vám stačí pouze znát, že specialisté OCC vám ji pomohou zařídit.

IT infrastruktura může obsahovat široké množství prvků, od samotných kabelů a síťových prvků, přes UPS a generátory zajišťující nepřetržitý provoz, servery a úložiště dat poskytující služby uživatelům pomocí nejrůznějšího software, až po koncové stanice, tiskárny a nejrůznější periferie.

Specialisté OCC pro Vás zajistí instalace, zapojení a oživení jednotlivých prvků tak, aby celá IT infrastruktura představovala ucelené řešení IT podpory zákazníka.

V případě, že spolupracujete s OCC, můžete se spolehnout, že jste v dobrých rukách z následujících důvodů:

  • Zákazníkům nabízíme výhradně kvalitní zařízení od leaderů trhu.
  • Disponujeme specialisty pro implementaci IT infrastruktury, migraci služeb a obnovu dat.
  • Poskytujeme rozsáhlé záruky s garancemi dostupnosti IT zdrojů.
  • Disponujeme vlastními zdroji náhradních dílů pro případné opravy a údržbu.
  • Zajišťujeme nepřetržitou podporu, monitoring a automatizovaný incidenční servis.

V rámci komplexního řešení vytvořeného na míru a koncipovaného podle potřeb a požadavků zákazníka, navrhneme ideální řešení podpory, které integrujeme do strategie společnosti. Služby, které nabízíme koncovým zákazníkům, jim přináší benefity v podobě kvalitního záručního i mimozáručního servisu včetně údržby IT zařízení. Servisní centra OCC nabízí servis IT zařízení v prvotřídní kvalitě: analýzu, diagnostiku, odstranění závady a opravy, datovou podporu a obnovu, celkové zabezpečení a služby vzdáleného přístupu aj.

shadow
shadow