Společenská odpovědnost

Naše společnost dodržuje princip Trojí zodpovědnosti (People, Planet, Profit), tedy řeší jak vnitřní a venkovní sociální působení tak i ekologickou stopu.

Sociálně odpovědná společnost

V

OCC víme, jak důležité je ovlivňovat své okolí, a proto vyvíjíme aktivity, které si kladou za cíl vyjádřit odpovědnost vůči svým zaměstnancům zákazníkům a dalším subjektům.
Zmírňuje negativní dopady firemních aktivit na životní prostředí a místní komunitu,třídí
odpad, soustředí se na recyklaci IT zařízení,úspory energií.

OCC poskytuje kvalitní zákaznický servis, vztahy se zákazníky považujeme za
klíčové. Důležitý je osobní přístup a ochota konzultovat se zákazníkem jeho přání. Za
stěžejní považujeme předprodejní i poprodejní služby a efektivní řešení stížností a reklamací.

Samozřejmostí jsou férové dodavatelské i odběratelské vztahy a ochrana dat. Dodržování rovných příležitostí – bránění diskriminaci na pracovišti i při náboru nových zaměstnanců. Přínosem etického kodexu je vytvoření příznivého pracovního prostředí, řešení konfliktních situací, vyvážení pracovního a osobního života.