Síťová zařízení

Našim zákazníkům poskytujeme nákup, či pronájem IT infrastruktury. Stejně tak nabízíme předprodejní a poprodejní podporu a servis pro tato zařízení.

Abychom prodloužili životní cyklus zařízení a co nejvíce zvýšili návratnost investic, OCC se také zabývá síťovými zařízeními obchodních partnerů v rámci IT řešení včetně zpětné logistiky, opravy a znovu uvedení na trh.